Loading...
We ship in Europe
Your Cart 0
  • Subtotal
    €0.00

Few pointers for September…

donderdag 10 september 2020

Vandaag een post met enkele tips die ik jullie wil meegeven.

Heel belangrijk bij loofbomen is de eindknop (aan eind van de tak) die eind augustus/september word aangemaakt. Deze is je startmotor voor groei in het voorjaar. Snoei dus deze maand om te beslissen waar je je eindknop wil.

De dikte groei neemt toe in de maanden augustus/september dus let op je bedrading.

Ook is het een uitstekende maand om je wonden aan te snijden.

Voorjaarsbloeiers maken nu ook al hun knoppen aan, als je deze nu snoeit heb je geen bloei maar wel veel groei in het voorjaar ( let op in welk stadium je boom is en wat je wil)

Bereid je boom voor naar de winter toe met het geven van minder stikstof, geef een beetje meer fosfor die de wortels en de ontwikkeling van de knoppen bevorderd. Als ook meer Kalium wat zorgt voor een sterkere Bonsai die meer weerstand opbouwt en de plant beschermt.  

Today a post with some pointers that i would like to give you all.

Very important for decidious trees is the end button (at the end of the branch) this end button will be made around august/september. This is your start engine for growth in spring. So these months you can cut back were you would like to decide were this end bud will be.

Also in these months august/september a lot of thickness growth will occur, so pay attention to your wiri on your trees. This is also a good time to cut the wounds.

Trees that will flower in spring make their buds at this point, if you would cut back now than you will have a lot of growth and no flowers (so pay attention in which stage your trees is and what you would like growth or flowers)

Prepare your tree for winter to give less nitrogin, a little more phosphorus for the development of the roots and buds. Also a little more potassium so you will get stronger trees which build more up more resistance and protects the plants.

Enkele werken van afgelopen weken…

Beginnen met deze leuke olijf in progressie. Al het overbodige werd gesnoeid om zo een betere takzetting neer te zetten en groei te genereren waar nodig.

Some works of few weeks ago

Starting with this olive in progress. Al the unnecesarry branches were cut to make a better brancstructure en generate growth where it needs.

Deze leuke satsuki gesnoeid en gevormd voor een cursist.

Cutback and shaped this lovely satsuki for a student.

Deze taxus terug gesnoeid, oud loof verwijderd voor lucht en licht in de boom te laten en de loofplateau’s gedefinieerd.

Cutbacck this taxus, removed old foliage to create more light and air in the tree and defined the foliage clouds.

Op het moment zijn we bezig met het terug snoeien, bedraden, vormen en definiëren van de loofplateau’s van deze juniperus. 

At the moment we are busy cutting back, wiring, shaping and defining this foliage clouds of this juniper…

You’re a guest user that’s not logged in. Sign-in or register.