Loading...
We ship in Europe
Your Cart 0
  • Subtotal
    €0.00

Few works of august Part 2

woensdag 2 september 2020

 

Laatste workshop kwam een cursist met deze mooie yamadori Pinus sylvestris. Alle takken waren in een wirwar bedraad en er was geen overzicht. We zochten een nieuwe voorzijde met meer dynamiek.

Daarom zijn we begonnen van het begin en hebben we de structuur gezet, karakter in de takken gebracht die nu moeten uitgroeien en verder evolueren. Hier en daar zal de boom nog moeten en daarna kunnen we beginnen met meer ramificatie op te bouwen.

Last class a student came with this nice yamadori scot pine. All brenches were criss cross wired and there was no overview. We searched for a different front with more dynamic.

Thats why we begon from the start and set the structure, made charachter in the branches, these can now grow out and develop. Here and there the tree still needs to grow and after we can start building ramification.

achterzijde van de boom voor de styling

Backside of the tree before styling

de boom met nieuwe voorzijde.Volgend jaar kan deze in een mooiere verfijnde en minder zware pot

The new front of the tree. next year we can repot it in a more fine and less heavy pot.

Dit is een boom die ikzelf heb uitgegraven een 5 tal jaar geleden. Dit is een boom waar het loof vrij ver van stond.

Hierdoor hadden we besloten om de stam te buigen( dit hebben we in 2 jaar gedaan) zodat de boom compacter word. Daarna is de boom verpot en in augustus was het tijd het “skelet” van de boom te zetten. De structuur van de primaire takken is gezet.

De eerste tak moet de komende jaren nog uitgroeien. De andere moeten meer vertakking en verfijning krijgen. Maar het beeld is er al.

De jin moet in de toekomst ook nog verfijnd worden. 

This is a tree that was dug out by myself in the South of France. Unfortunatly i don’t have a before picture, but the foliage was pretty far from the trunk.

So in 2 years we decided to bent the trunk more compact. Afterwards the tree was repotted and this year august we have set the bones of the primairy branches.

In future the first branch still needs to grow out, the other ones have to gain more branches and refinement. But the image is already there.

The jin also needs to be refined in future.

2de is een leuke yamadori olijf, bij deze was het nodig om balans te creëren, waardoor de boom meer naar links werd getild.

Na een eerste snoei dit jaar, alle onnodige takken te verwijderen en alles mooi open te zetten had de boom zo goed gegroeid dat het tijd werd om deze weer terug te snoeien en weer verder te vormen.

The second is a lovely yamadori olive, with this one we needed to create balanse, thats why we lifted the tree to the left.

After a first cutback this year, removing unnecesarry branches and spreading the branches out. It was time to cut it back again apply some wiring and give it some shape.

Het beeld is er, we konden een leuke eerste tak maken uit een lange uitloper, bij deze gaan we karakter creëren en deze mag uitlopen om dikte te winnen.

Een van de 2 uitlopers in de top word gebruikt om beweging en een top te maken de andere als offer tak om dikte te winnen.

The image is there, we could make a nice first branch out of a long runner, we this one we will try to create more charachter in future and it can grow out to gain thickness.

one of the 2  shoots at the top will be there to create movement and the apex the other one to we will use as a sacrafice branch.

You’re a guest user that’s not logged in. Sign-in or register.