Loading...
We ship in Europe
Your Cart 0
  • Subtotal
    €0.00

Few works of august part 3

dinsdag 8 september 2020

De eerste boom die ik wil bespreken is de eerste vorming van deze Pinus sylvestris van Eddy.

Een mooie simpele yamadori met toch al wat karakter in de bast. Met deze boom wil ik aantonen dat met de juiste bedrading en vormgeving je met simpel en niet te duur materiaal toch een mooi resultaat kan behalen. Nu moeten in de toekomst nog de juiste technieken op het juiste tijdstip worden toegepast en binnen enkele jaren kan een mooie literati worden gerealiseerd. Maar dit komt bij Eddy mits te juiste begeleiding helemaal goed.

Volgende stappen voor deze boom zijn volgend jaar verpotten naar een trainingspot in een beter substraat.

The first tree that i want to mention is the shaping of this Pinus sylvestris of Eddy.

A simple yet beautifull yamadori with already some character in the bark. With this tree i would like to show that with the right wiring and shaping you can make something beautiful with material thats not expensive and you can achieve a nice result. For the future the right techniques has to be done at the right time and a beautiful bunjin can be realised. This is something Eddy will do properly with the right guidance.

The next steps for this tree is to repot it in a trainingspot next year in the right substrate.

Wesley aan het werk op zijn juniperus tijdens een van onze cursus avonden. Deze boom krijgt nu zijn 2de vormgeving.

Wesley working on the second styling of his juniper during our classes, This tree will get the second shaping this time.

De volgende is een leuke shohin pinus sylvestris cascade die nu de eerste vormgeving heeft gekregen.

We hebben eerst de boom compacter gemaakt door enkele jaren trachten backbudding te verkrijgen, Dit jaar begonnen we met het zetten van de structuur en kregen de primaire takken hun positie, daarna de secundaire. waarop we dit resultaat verkregen.

De next one is a nice shohin Pinus sylvestris cascade that got it’s first shaping.

The first years we made this tree more compact to create more backbudding. This year we started to set the structure or bones and the primairy branches were put in position afterwards the secundairy. With this as the result.

De jin’s moeten nog verder bewerkt worden en we moeten verfijning krijgen in de vertakking, maar deze boom is opweg naar een mooie toekomst.

Voor volgend jaar zijn we aan het denken deze boom op een leuke rots compositie te zetten.

The jin’s have to be worked out a bit more and the branches need to create more refinement, but this is ahead of a nice future.

For next year we are thinking to put this tree in a nice rock composition.

Dit is een mooie geimporteerde satsuki azalea die laatst binnen kwam voor een onderhoud, de boom werd opgeschoond. Bij deze boom gaan we toekomstgericht verder werken aan om de takken structuur te verbeteren.

This beautiful imported satsuki azalea was brouhgt in for some maintenance, the tree was cleaned out decently. In the future we are going to work to improve the branchstructure

You’re a guest user that’s not logged in. Sign-in or register.