Loading...
We ship in Europe
Your Cart 0
  • Subtotal
    €0.00

Few works of august Part1

zaterdag 22 augustus 2020

Ik wou jullie enkele vormgevingen tonen die we tijdens de maand augustus hebben uitgevoegd tijdens workshops of privéwerk voor klanten.

I wanted to show you a few styling that we have done in the mont of august during some workshops or private work for costumers

De eerste die ik wil bespreken is deze mooie Pinus parviflora die op de Trophy van 2015 stond. Destijds was deze boom onder de begeleiding van een andere professional, toen de boom bij mij kwam was de onderste tak rechts al tot jin gemaakt.

The first one is a beautiful Pinus parviflora that was exhibited at the Trophy of 2015. At that time the tree was under guidance of a different professional, when the tree came a t my place the first branch from the right was already made into a jin.

De boom kwam in augustus bij mij terecht voor een onderhoud, alles nog eens in positie te brengen en uit te bedraden. Deze witte de was nog een beetje op zijn oud Europees gestyled. Met veel takken in verschillende posities gevormd om toch volle plateau’s te creëren. Geen probleem voor het moment, maar in de toekomst zou dit problemen geven.

Bij vertakking moet je ook tapsheid creëren, als je te veel vertakking hier op laat zitten ook op dezelfde plaats krijg je verdikking hierin. Deze hebben we eruit gehaald. 

The tree came in august at my place for some maintenance , putting everything in position and wiring. This white pine was styled in an old European way. With a lot of branches styled in different positions to become a full nicely pad( for now). not a problem at the moment but this would give problems in the future.

With branches you need to create taper as wel, if you have to much branches at the same spot you will create thicker parts and this will not look beautifull in the future. So we removed these branches and created taper.

De volgende die we willen bespreken is eentje die we al eens op youtube hebben laten zien.

Deze Quercus suber evolueert op korte tijd heel snel. Deze boom was in Januari van 2020 een demonstratie voor Bonsai Association Belgium. Waarna we de boom hebben verpot in een nieuwe mix om te testen van Ibuki.

De boom groeide zo hard dat we deze nu al 4 keer dit jaar hebben moeten terug snoeien.

Hier laat ik jullie een filmpje zien van mei tijdens het terug snoeien.

The next one we want to talk about is one i already showed you guys on youtube.

This quercus suber is evolving very fast in short time. This tree was a demonstration tree in januari of 2020 for Bonsai Association Belgium. After we also repotted the tree in a new mix of Ibuki to test this substrate.

The treee growed that fast, we had to cut it back 4 times this year.

Here is the movie of one of the cutbacks in mai

Enkele weken terug was de draad vrij stevig ingegroeid, dus werd het tijd deze te verwijderen. De overbodige groei terug te snoeien, de boom te bedraden en enkele takken uit te laten groeien om dikte te winnen.(eerste tak en top)

Waarna dit resltaat, 

A few weeks back the wire was biting in we had to remove it. We also cut back the unnecessary growth and wired the tree branches back in position. Some branches have to grow out to create more thickness and taper.( first branch and apex)

with this as the result,

Deze suber zal nog een maand stevig mogen en kunnen groeien ( zeker omdat de maanden naar de winter hier ook warmer worden) vanaf volgende maand kunnen we een afhardende mest geven aan deze boom en kan de boom rustig de winter in gaan.

This suber will give some more growth for one more month ( especially cause the months here that go to the winter are getting warmer and warmer) from next month on we will give a fertilizer so to hard off the growth so the tree can go into winter.

You’re a guest user that’s not logged in. Sign-in or register.