Loading...
We ship in Europe
Your Cart 0
  • Subtotal
    €0.00

New @ Yama Bonsai : Bardula the European Akadama.

donderdag 11 november 2021

So in 2018 Valentine Brose told me about a product he was testing called Bardula top soil from Stefano Pinna. At first i was very sceptic about this, because we all know why we use akadama. In the past 3 years Valentine was pretty satisfied with how the trees in his garden were growing in this Italian substrate.

In 2018 vertelde Valentine Brose mij dat hij aan het testen was over een product genaamd Bardula Top soil van Stefano Pinna. In het begin was ik hier vrij sceptisch over omdat we allemaal weten waarom we akadama gebruiken voor onze Bonsai. In de afgelopen 3 jaar vertelde Valentine mij dat hij heel tevreden was over de groei van de bomen in dit Italiaanse substraat.

https://brosebonsai.com/2018/04/06/first-repotting-with-bardula-top-soil-the-european-akadama-form-stefano-pinna/

https://brosebonsai.com/2021/02/23/etwas-neues-im-brose-bonsai-garten-bardula-substrat-sozusagen-das-europaeische/

So i thought i would give it a go. Started to seeve the soil and noticed there was less dust in the bags, the particals where stronger and harder in texture. I took some particals and  water just to test and they where making a sizzling sound. After the seeving I started to repot some deciduous, conifers and pine trees into this substrate. Even one of my better Pinus sylvestris. And until the moment i have to add that i’m very happy with the way they are growing.

Dus ik dacht we gaan dit eens proberen. Begon met de grond te zeven en merkte op dat er minder stof in de zakken zat, de partikelen zijn ook harder en sterker in structuur. Ik nam enkele deeltjes en liet er water op vloeien en hoorde een sissend geluid. Na het zeven begon ik enkele loofbomen, coniferen en pinussen in het substraat te verpotten. Zelfs een van mijn betere Pinus sylvestris. Tot op het heden moet ik zeggen dat ik zeer tevreden ben met hoe ze hierin groeien.

We also want to give you some information about this product aswel:

We zouden je ook nog wat informatie willen geven over dit product:

Bardula top soil is a type of rock that has a chalky consistency, formed by pyroclastic powders, different explosions and layers make it irregular in color, physicality and chemistry. The colors of which it is made and brick, then ocher, white (calcium carbonates) and black. Estimated age 23 million years.

Obtained by grinding and screening to divide it into the various grain sizes. 1/3, 3/5, 5 / 9mm Not allofana! Slightly fertile. Csc 28 meq pH 8.5 but irrelevant in cultivation as it does not change the pH of the irrigation water as it does not change the pH of the irrigation water.

Using Bardula and irrigating with water at pH 6.5 there is no need to administer meso and microelements for 2 years! From the third year onwards, just replace 3 cm of topsoil with a new layer. It does not crumble, that is, it does not melt in contact with water e therefore it can also be used in aquariums.

The amount of iron released in the column is not toxic to caridina (shrimp sensitive to excess iron) It also yields microelements N 0.3% P 0.9% K 1.8% Stefano Pinna grew plants for a whole year without using fertilizers, the growth was minimal but I did not notice any deficiencies in any element, resulting in healthy and robust plants.

Bardula top soil is een type gesteente dat een kalkachtige consistentie heeft, gevormd is door pyroplastische poeders, verschillende explosier en lagen maken het onregelmatig in kleur, fysisch en chemisch. De kleuren waarin de natuur gemaakt zijn baksteen, oker, wit ( calciumcarbonaten) en zwarte, met een geschatte leeftijd van 23 miljoen jaar. 

Verkregen door het malen en het zeven in verschillende maten 1/3, 3/5, 5/9 mm, niet allofaan, licht vruchtbaar. Csc 28 meg PH 8.5 maar niet relevant in de teelt  omdat het de PH waarde niet veranderd van het gietwater.

Bij gebruik van Bardula en irrigatie met water van pH 6.5 is het 2 jaar lang niet nodig om meso en micro-elementen toe te dienen! Vanaf het derde jaar gewoon 3 cm bovengrond vervangen door een nieuwe laag. Het verkruimelt niet, d.w.z. het smelt niet in contact met water en kan daarom ook in aquaria worden gebruikt.

De hoeveelheid ijzer die vrijkomt in de kolom is niet giftig voor caridina (garnalen gevoelig voor overtollig ijzer) Het levert ook micro-elementen op N 0,3% P 0,9% K 1,8%. Stefano Pinna kweekte een heel jaar planten zonder kunstmest te gebruiken, de groei was minimaal maar Ik heb in geen enkel element tekortkomingen opgemerkt, wat resulteert in gezonde en robuuste planten.

And last but not least, we started discussing with Danny Use and Ingrid  of Ginkgo Bonsai and came to know about that we both were testing with this product and were very satisfied about it. Danny has a very big Bonsai nursery and tested on a broad range of trees Bardula top soil and is also now also offering Bardula to his costumer.

Tenslotte, begonnen we met Danny Use en Ingrid te discussiëren en kwamen we erachter dat we beide met dit product aan het testen waren, dat we beiden zeer tevreden over dit product zijn. Danny heeft een zeer grote Bonsai kwekerij met een breed scala aan Bonsai waar ze Bardula voor hebben getest en bieden Bardula nu ook aan hun klanten.

Bardula Top soil | 3/5 mm | 8kg

You’re a guest user that’s not logged in. Sign-in or register.