Loading...
We ship in Europe
Your Cart 0
  • Subtotal
    €0.00

Some news for 2021 and some past works.

vrijdag 5 februari 2021

 

Het is weer een tijdje geleden sinds onze laatste blogpost, maar we hebben zeker niet stil gezeten.

So it has been a while since our last blogpost, but we have not been idle.

Laten we starten met het goede nieuws, afgelopen jaar zijn we gestart met de productie van onze Ferti-Pad.

deze hadden we ontwikkeld om het het leven makkelijker te maken voor onze Bonsai fanaten. want zeg nu zelf, minder werk is meer tijd om aan onze boompjes te werken.

Ons product beviel de mensen goed. We verkochten verbaasd veel zakken van de Ferti-pad, kregen leuke reacties van over heel Europa en zelfs Amerika…( zie onze podcast met Bjorn Bjorholm)

Let’s start with the good news, past year we started our production of the Ferti-Pad.

This fertilizer we developed to make our life more easy for all our Bonsai fanatics. Cause say now yourself, less work is more time for our trees.

People liked our product.we sold surprisingly a lot of bags of the Ferti-Pad, got a lot of reactions acros Europe and even Amerika…( see our podcast with Bjorn Bjorholm)

Maar met een nieuw product, wil ook zeggen dat het tijd nodig heeft om het product te verbeteren en innoveren. We wisten wat beter kon en wat nog nodig was.

dus met kleine stapjes vooruit hebben we er ons aan gewaagd dit uit te proberen en te testen.

Aller eerst zaten we met de fermentatie die in de zomer minder goed lukt. Dit probleem hebben we kunnen oplossen door vermiculiet toe te voegen, dit houdt vocht vast en bevorderd een consistente vrijgave van de meststof. Vermiculiet is een  natuurlijk mineraal dat veel vocht opneemt als ook voedingstoffen en deze daarna weer langzaam af te geven.( Wat eigenlijk ook wil zeggen langer gebruik van onze meststof, we zijn hiermee nog aan testen en als we zeker zijn gaan we over dit verder uitweiden in een andere blogpost.)

But with a new product, wants to say that it needs time to improve and innovate it. We know what could be better and what is necesarry to improve.

So taking small steps forward we ventured to try and test this.

First of all we had to deal with the fermentation that is less succesfull in the summer. this problem we could solve to add vermiculite, this product improves moisture retention and promotes a consistent release of added fertilizer. Vermiculite is a natural mineral that absorbs a lot of moisture as well as nutrition and then release it slowly.( what actually mean a longer use of the fertilizer, with this we are still testing and we will elaborate this in a future blogpost)

De eerste Ferti-Pad was geproduceerd voor bomen in ontwikkeling met een hogere N waarde.

Maar we voelden natuurlijk ook de nood voor een meststof die gemaakt is voor bomen in verfijning en een voor onze bomen voor te bereiden op de winter: een betere beworteling te creëren alsook een hogere weerstand en een betere vorsttolerantie.

Daarom zijn we gekomen met 3 reeksen: DEVELOPMENT, REFINEMENT en AUTUMN

Nu we zijn nog lang niet klaar en proberen elke keer beetje bij beetje ons product te verbeteren. Als ook promoten we dat we geen magische boom groeimedium zijn maar we proberen leven gewoon meer simpel te maken.

The first Ferti-Pad was produced for trees in development with a higher N value.

ofcourse we also felt the need for fertilizer that would be made for trees in refinement and to prepare trees for the winter: to create better rooting as well as a higher resistance and a better frost tolerance.

That is why we came with 3 series: DEVELOPMENT, REFINEMENT and AUTUMN.

Now we are far from done and try to improve our product bit by bit. As well as we promote that we are not a magical tree growing medium but just try to make life more simple.

Onze blogpost zou onze blogpost niet zijn als we enkele van de afgelopen werken zouden tonen.

Our blogpost wouldn’t be the blogpost if we wouldn’t post some of our works.

Een mooie bunjin Pinus sylvestris die bewerkt is in een collaboratie met Manuel germade, We hebben besloten om hier een bunjin te maken met 2 appexen.

A beautiful Bunjin Pinus sylvestris that is styled in collaboration with Manuel germade. We decided to make a bunjin with 2 appexes.

Een prachtige oude ruwe Pinus sylvestris van Alda, die in nood was om terug in vorm gezet te worden. we hebben de boom gekanteld om meer balans te verkrijgen en alle takken terug mooi open gezet.

A beautiful old and rough Pinus sylvestris from Alda, that was in need to get back into shape. We lifted the tree to create more balans and fanned the branches out.

Erik kwam naar onze studio voor een privé workshop om deze leuke Pinus sylvestris die opgekweekt is door Danny Use van Ginkgo Bonsai center te Laarne te stylen.

Erik came to our place for a private workshop to style this nicely from field grown scots pine, purchased from Danny use of Ginkgo Bonsai center in laarne.

Zelf kreeg ik de mogelijkheid deze leuke Japanse witte den aan te kopen bij Maarten Van Der Hoeven van Bonsai Plaza. Die terug een vorming nodig had.

For myself i got the opportunity to purchase this japanese white pine from Maarten Van Der Hoeven of Bonsai Plaza. That was in need of a styling.

You’re a guest user that’s not logged in. Sign-in or register.