Loading...
We ship in Europe
Your Cart 0
  • Subtotal
    €0.00

We would like to start the new year with some work to show and some news.

zondag 1 januari 2023

We want to thank you all for a great 2022 and all your support!! 2022 was a incredible year for us with lots of magical moments for my family and the business! 2023 is already promising to be a big one!!

So watch this space… We wish you all the best of luck, happiness and all your dreams coming true!! Work hard for it and make it happen guys!!

We willen jullie allen danken voor een geweldig 2022 en jullie support!! 2022 was een geweldig jaar voor ons met vele magische momenten voor onze familie en de zaak!! 2023 belooft al een groot jaar te worden!!

Dus houd deze pagina in de gaten… We wensen je veel geluk, blijdschap en dat al je dromen mogen uitkomen!! Werk er hard voor en laat het gebeuren jongens!!

2022 we end with some maintenance work and one that we wanted to show in particular. this beautiful Larix.

A Yamadori tree that came from the mountains of Austria dugged out by Ruud Lagas. In 2019 we changed the design and started this tree from scratch. Here we are going to show you some progression pictures and soon you can see a full online video of how we styled this tree.

2022 zijn we geëindigd met wat onderhouds werk en deze boom wilden we even in het bijzonder laten zien. Deze prachtige Larix.

Een yamadori die uit de gebergte van Oostenrijk komt en uitgegraven is door Ruud Lagas. In 2019 hebben we het ontwerp veranderd en zijn we volledig opnieuw gestart. hier gaan we enkele progressie foto’s tonen en snel kan je hier ook een online video van zien hoe we deze boom hebben gevormd.

The tree in 2019

De Boom in 2019

The tree few days ago just before styling.

De boom enkele dagen geleden net voor de vorming.

The tree after wiring, Still a way to go but is getting there and soon in a better pot.

De boom na bedrading. Nog een weg te gaan maar we komen er. Snel ook in een betere pot.

And then the news is that we are going to start with an intensive program. Where in a group we are going to discuss high quality trees, the maintenance and how to work on them, improve them.

En dan starten we met het nieuws dat we met een intensief program gaan beginnen. Waar we in groep discussiëren over hoge kwaliteits bomen, het onderhoud ervan en welk werk we er aan gaan doen om deze te verbeteren,

Intensive deciduous program/ Intensieve bladverliezende program

March/ Maart

June/ Juni

September/ September

November/ November

Intensive Pine program/ Intensieve pinus program

April/ April

June/ Juni

September/ September

November/ November

Intensive juniper and taxus program/ Intensieve Juniperus en taxus program

April/ April

June/ Juni

September/ September

November/ November

Intensive medeteranian program/ Intensieve mediteraanse program

April/ April

June/ Juni

September/ September

November/ November

Horticulturele, onderhoud en design zal besproken worden doorheen het programma alles van heavy bending tot enten tot meer…

Horticultural, maintenance and design will be discussed trough out the program from heavy bending to grafting and many more…

4x per jaar per programma

4 times per year

600 euro per programma per persoon max 6 personen 9 tot 17h

600 euro per program per person, max 6 people from 9-17h

Niet terug betaalbare voorafbetaling. Voor 45 dagen voor de workshop mogelijk afspraak om te zetten naar andere datum. Na 45 dagen niet mogelijk ( behalve door medische oorzaken, aantoonbaar via schriftelijk bewijs

Not refundeable advanced payment. For 45 days before the workshop it is possible to change the appointment to another date. Not possible after 45 days (except for medical reasons, demonstrable by written proof

Opties/ options

Eigen tools meenemen.

Bring your own tools.

draad aanwezig ter aankoop.

Wire available for purchase.

For more info you can mail us at: yannick.kiggen@yama-bonsai.be

voor meer info mag je ons mailen op: yannick.kiggen@yama-bonsai.be

You’re a guest user that’s not logged in. Sign-in or register.