Loading...
We ship in Europe
Your Cart 0
  • Subtotal
    €0.00

Workshop 11-7-2020

dinsdag 14 juli 2020

Gelukkig sinds korte tijd mogen we in tijden van Corona weer workshops geven mits we de afstand in acht nemen.

Hier zijn enkele bomen die ik graag had gedeeld die er op de workshop aanwezig waren.

Deze mooie witte den van Nico die op korte tijd een goede progressie heeft gemaakt. de kaarsen zijn goed in balans met een mooi verdeelde groei.

Luckily since short time we started again with giving workshops after corona, if we set the right distance.

Here are some of the trees of last saturdays workshop.

This lovely white pine of Nico made a good progression in short time. The candles are well in balance and the growth is equally distributed.

Hier is de witte den in Maart 2020

The white pine in march 2020

Hier is de boom na de workshop op 11-7-2020

Here the tree after the workshop 11-7-2020

Een andere die ik jullie niet wil onthouden is deze Pinus sylvestris.

Eens een demo boom geweest van Tony Tickle op een event in België. Vanuit ruw materiaal transformeerde Tony deze boom in een half cascade (Han-Kengai). Waarna Ferrere deze boom bij ons op de workshop toonde.

Wat ik graag zag was de dynamic in de stam die beter tot zijn uiting kwam als de boom in balans zou zijn qua loof en stam, maar ook qua positie.

De lange takken hebben we verwijderd waardoor de stam al krachtiger over kwam en meer beweging vertoond.

Daarna hebben we het bovenste stam gebogen om meer balans te krijgen.

En hebben we het loof verder uitgevormd.

The other tree that i don’t want to keep from you guys is this Pinus sylvestris.

This was once a demo tree of Tony Tickle at a event in Belgium. From Raw material Tony transformed  this tree into a semi-cascade (Han-Kengai).

After Ferrere showed the tree to me in the workshop.

What i loved about this tree was the dynamic in the trunk, so if we removed the leggy cascading branches they would come more in balance and proportion between the trunk an the foliage, and also the position would be better.

So we removed these cascading branches and the trunk allready was more powerfull and showed more movement.

Afterwards we have bent the trunk to create more balance.

And we styled the foliage out.

Na de demo van Tony Tickle

After te demo of Tony tickle

Voor de workshop, zoals je ziet zijn de onderste takken heel lang en zwak.

Before the workshop, as you can see the first branches are very long and weak.

Na de workshop.

After the workshop.

Andere impressies van de workshop

Other impressions of the workshop

Vandaag hebben we ook enkele nieuwe en leuke exemplaren toegevoegd aan de webshop dus vergeet deze zeker niet te bezoeken.

Today we also attached some new Bonsai trees in the webshop, so don’t forget the visit.

You’re a guest user that’s not logged in. Sign-in or register.