Loading...
We ship in Europe
Your Cart 0
  • Subtotal
    €0.00

Yama Bonsai (J)inspire app – New features

woensdag 23 juni 2021

Omdat we zoveel mogelijk willen verbeteren, hebben we enkele nieuwe toepassingen toegevoegd die we in deze post gaan bespreken.

Because we want to improve as many as possible, we added some new features that we can dicuss in this post.

Enkele nieuwe buttons ( omcirkeld) zijn:   

A few new buttons ( surrounded in green) are:

We also added a comment section so you can discuss your trees with your Bonsai friends.

Voor App gebruikers die gebruik maken van de teacher functie, zie je dat bij elke taak je teacher een instructie heeft achter gelaten met tekst, foto of een filmpje over wat en hoe je het moet doen.

For App users who make use of the teacher function, with every task you can see that the teacher has added an instruction with text, a picture or a movie of what you need to do.

In elke taak kan je nu meerdere foto’s toevoegen en filmpjes.

In every task you can add mutiple pictures and movies.

Will je meerdere bomen delen met je vrienden, dit kan door de share button helemaal rechts, klik hier op, selecteer elke boom die je wil delen en druk op Share.

Would you like to share mutiple trees with your friends, this you can do with the share button on the right, click on this, select all the trees you would like to share and press Share.

Mocht je vragen hebben, Stuur ons een mail via yannick.kiggen@yama-bonsai.be

If you would have any questions, send us an mail at yannick.kiggen@yama-bonsai.be

You’re a guest user that’s not logged in. Sign-in or register.