loader image

Demo Larix @ Ju Sei Kai Bonsai club

by | feb 5, 2016 | Yama Bonsai | 0 comments

 12 Januari 2016 Moest ik op onze Bonsai club Ju Sei Kai een demo geven tijdens onze nieuwjaars receptie.
Ditmaal was de boom een Larix yamadori van ongeveer 70 cm groot.
Voor ik tijdens een demo aan een boom werk bespreek ik deze eerst met de leden, om zo hun visie te horen en hun te duiden waarom dat wel of geen goede keuze is.

Nadat we besproken hebben wat de voorzijde van deze boom gaat worden, die door de meeste positieve punten word bepaald(goede nebari, mooie beweging, takken op de juiste plaats,…).
Ga ik aan het werk en bespreek ik ook de voordelen van larix als Bonsai en waarom deze boom een must is om in je collectie te hebben.

At 12th of January 2016 I had to give a demo at our Bonsai club Ju Sei Kai during our new years reception.
This time the demo tree was a Larix yamadori of about 70 cm high.
Before I start working on this tree, I first discuss with the members about what their vision is and why that would be a good or not a good choice.

After we discussed the front of this tree, that is determined by the most positive points (good nebari, beautiful movement, branches on the right places,…)
I’m starting to work and tell the advantages of this specie as a Bonsai and why this tree is a must to have in your collection.

Waarom is het een must deze soort in je collectie te hebben?

 • Oude bast die deze bomen vanaf een bepaalde ouderdom krijgen
 • prachtige herfstkleuren
 • Altijd leuk ze terug te zien uitlopen, fris groen loof

Why is it a must to have this specie in your collection?

 • The old bark they get from a certain age
 • lovely autumn colours
 • always jolly to see them sprout, fresh green foliage.
club1 1
De boom voor 
The tree before
 
Ook wordt er natuurlijk informatie gedeeld over de verzorging van deze boom van verpotting , bemesten tot ziekte behandeling
Hier enkele pointers die ik met jullie kan delen 😉
 
 • Verpotten tijdens het voorjaar in een vrij doorlaatbare mix van 50% Akadama en 50% Bims
 • Groeien goed in de volle zon, maar pas op in de zomer!Boom en wortels houden niet van warmte
 • Snoeien pas na de naaldval, zo zie je de structuur ook beter
 • Larix is topzwaar, dus zorg ervoor dat onderste takken niet verzwakken
 • etc…
 
Ofcourse there also got some information shared about the care of this tree from repotting, fertilizing to disease treatment
Here are some pointers that i can share with you 😉
 
 • Repotting during spring in a freely draining mix of 50%Akadama and 50%Bims
 • Grow well in full sun, but be carefull of warmth, tree and roots don’t like warmth
 • Pruning after the needles drop, you can see the structure better
 • Larch is apical heavy, so make sure the lower branches don’t become weak
 • Etc…
 
 
 
 
club1 2
 
club1 3
 
De takkan werden geselecteerd, enkele werden omgevormd tot Jin en daarna werd de boom bedraad.
Nadat de bedrading klaar was, kon de vormgeving beginnen.
Een mooie oud uitziende larix met afhangende takken werd gecreëerd.
Waarna de volgende stappen werden besproken doorheen de toekomst van deze boom.

Branches were selected, some were transformed into Jin and than the tree got wired.
After the wiring job was done, we could give it some shape.
A beautiful old appearing Larch was created.
Whereafter I explained the further steps in the future life of this tree.


 
club1 4
 
club1 5
 
club1 6

Het eindresultaat…
Het begin is gemaakt, nu moet de verdere evolutie komen.
De boom mag dit voorjaar al verpot worden in een trainingspot met een beter grondmengsel.
Om volgend najaar te werken aan de top en vertakking.

The end-result…
The beginning is made, now the further evolution will come.
This spring the tree can be repotted in a trainingspot and better soilmix.
Up tot he next winter were we can work on the apex and branches.
 

 
Share our post:

Productcategorieën

0
YOUR CART
 • No products in the cart.