loader image

How is Ferti-Pad going so far?

by | mei 4, 2021 | Yama Bonsai | 0 comments

5 years ago my mate Patrick and I were filling tea-bags with fertilizer to get ready for the growing season.
And as all of you know, this is a very busy season for bonsai lovers like us.
Bonsai always told us to simplify things, less is more… so less work is more time to practice Bonsai.
While we were going inside for a senseo coffee thinking how much work we still had to do… All of a sudden the idea came in mind…
The FERTI-PAD , no magical fertilizer like they all announce, just saves time and work.
Everybody knows fermentation of fertilizer works best when moist, the grains will not go into your substrate so the drainage of the soil lasts longer.
5 Jaar geleden waren mijn goede vriend Patrick en ik, thee zakjes aan het vullen met Bonsai bemesting om on voor te bereiden op het komende groei seizoen. En Jullie weten dat dit een heel druk seizoen is voor ons Bonsai liefhebbers.
Bonsai vertelt ons altijd dat minder meer is en dat we dingen moeten makkelijker maken… Dus minder werk is meer tijd om Bonsai te be-oefenen. Terwijl we naar binnen gingen om een senseo koffie te drinken en denkende aan hoeveel werk we nog voor de boeg hadden… kwam ineens een idee in ons op. The Ferti-Pad, geen magische bemesting zoals zovele vermelden, maar enkel een product dat ons tijd en werk bespaard.
Iedereen weet dat fermantatie van bemesting het beste werkt wanneer deze vochtig is, de korreltjes gaan niet in je substraat waardoor je grond duurzamer is en minder snel dicht slibt.
In Februari 2020 we launched our product for the first time at the trophy, and this went really well.
We sold more than we thought selling for a new product for the first time. The reactions we got in the last coming year were very positive.
In Februari 2020 lanceerden we ons product voor de eerste keer tijdens De Trophy, Wat heel goed ging.
We verkochten meer dan we hadden verkocht voor een nieuw product en de reacties die we het laatste jaar kregen waren zeer positief.
An important thing is that we also try to improve step by step, so this year we came with 2 new types of our Ferti-Pad and an improvement. The one we had before we named Development, The other 2 in our product range became the Refinement and autumn. Because we also wanted to improve fermantation we added vermiculite to promote a consisten release of added fertilizer and to improve moisture retention.
Een belangrijke eigenschap is dat we proberen stap voor stap ons product te verbeteren, dus kwamen we dit jaar met 2 nieuwe types in ons Ferti-Pad aanbod en een verbetering. De Ferti-Pad van het jaar ervoor kreeg de naam Development, de andere 2 in ons assortiment kregen de naam Refinement en Autumn. Ook wilden we ons product zijn fermentati verbeteren door het toevoegen van vermiculiet voor het bevorderen van een constante afgifte van toegevoegde mest en om vocht beter vast te houden.
We also got invited by Bjorn Bjorholm of Eisei-en to talk about our product the Ferti-Pad which you can follow in this youtube video.
We werden ook uitgenodig door Bjorn Bjorholm van Eisei-en om te praten over ons product in een van zijn youtube video’s.

Some other thing i would like to show why Ferti-Pad is easy to use for smaller trees such as shohin , rock plantings or trees that are up-mounted in the pot. Look at that sweet mycorhizza movie aswel
Andere dingen die ik kwijt wil waarom de Ferti-Pad makkelijk in gebruik is, is voor kleinere bomen zoals shohin , rotsbeplantingen en bomen die omhoog gemonteerd zijn in de pot. Kijk ook naar die mooie mycorhizza vorming in de video.
Today we got these pictures from Bjorn Bjorholm of Eisei-en using our Ferti-pad fertilizer on his beautiful trees. Check out our webshop for the Ferti-Pad products! For The American bonsai passionates you can contact Bjorn of Eisei-en.
Vandaag krijgen we foto’s van Bjorn Bjorholm van Eisei-en die ons assortiment aan bemesting gebruikt op zijn prachtige bomen. Bekijk onze webshop voor onze Ferti-Pad producten!! Voor de Amerikaanse Bonsai gepassioneerde onder ons kan je contact opnemen met Bjorn van Eisei-en.
Keep this page on track cause we have some other news soon aswel!!
Hou deze pagina in de gaten, we hebben snel nog ander nieuws!!
Share our post:

Productcategorieën

0
YOUR CART
  • No products in the cart.