loader image

Intensive Bonsai program at Yama Bonsai Studio / Intensief Bonsai program bij Yama Bonsai Studio.

by | jan 3, 2023 | Yama Bonsai | 0 comments

 

And then the news is that we are going to start with an intensive program. Where in a group we are going to discuss high quality trees, the maintenance and how to work on them, improve them.

En dan starten we met het nieuws dat we met een intensief program gaan beginnen. Waar we in groep discussiëren over hoge kwaliteits bomen, het onderhoud ervan en welk werk we er aan gaan doen om deze te verbeteren,

Intensive deciduous program/ Intensieve bladverliezende program

March/ Maart

June/ Juni

September/ September

November/ November

 

Intensive Pine program/ Intensieve pinus program

April/ April

June/ Juni

September/ September

November/ November

 

Intensive juniper and taxus program/ Intensieve Juniperus en taxus program

April/ April

June/ Juni

September/ September

November/ November

 

Intensive medeteranian program/ Intensieve mediteraanse program

April/ April

June/ Juni

September/ September

November/ November

 

Horticulturele, onderhoud en design zal besproken worden doorheen het programma alles van heavy bending tot enten tot meer…

Horticultural, maintenance and design will be discussed trough out the program from heavy bending to grafting and many more…

 

4x per jaar per programma

4 times per year

600 euro per programma per persoon max 6 personen 9 tot 17h

600 euro per program per person, max 6 people from 9-17h

 

Niet terug betaalbare voorafbetaling. Voor 45 dagen voor de workshop mogelijk afspraak om te zetten naar andere datum. Na 45 dagen niet mogelijk ( behalve door medische oorzaken, aantoonbaar via schriftelijk bewijs

 

Not refundeable advanced payment. For 45 days before the workshop it is possible to change the appointment to another date. Not possible after 45 days (except for medical reasons, demonstrable by written proof

 

 

Opties/ options

Bomen aankoopbaar via Yama Bonsai ,  werken aan bomen van yama Bonsai of bomen uit je eigen collectie mee te nemen.

Trees can be purchased through Yama Bonsai , work on trees from yama Bonsai or bring trees from your own collection

 

 

 

Eigen tools meenemen.

Bring your own tools.

 

draad aanwezig ter aankoop.

Wire available for purchase.

 

For more info you can mail us at: yannick.kiggen@yama-bonsai.be

voor meer info mag je ons mailen op: yannick.kiggen@yama-bonsai.be

 

 

Hier een voorbeeld van een leuke Japanse witte den die vorige week bij Yama Bonsai Studio is bewerkt door Vincenzo. Takken waren zeer lang en te ver gegroeid. Door de juiste selectie te maken hebben we deze terug gezet tot op alternerende vertakking, om van hieruit een mooi resultaat op te bouwen en de boom toekomstgericht terug compacter te maken. Goed gedaan Vincenzo!!

Here is a example of a japanese white pine that was worked on at Yama Bonsai Studio by Vincenzo. Branches were very long and leggy and over grown. By making a right selection we have cut back the branches to alternating branches, so from here we can start to rebuild a beautiful tree and make this tree more compact in the future. Well done Vincenzo!!

 

Share our post:

Productcategorieën

0
YOUR CART
  • No products in the cart.