loader image

It’s simple as that! Part 1

by | jul 16, 2020 | Yama Bonsai | 0 comments

Laatste tijd zie ik veel berichten via Social media en door conversaties over Bonsai waarin veel gepeperde woorden worden gebruikt, bepaalde technieken of soorten worden aangeraden die je het leven moeilijker maken. Berichten over dat als je met een bepaalde soort werkt en deze tot bonsai kan houden dat je het mannetje bent. Nu ja als pro moet je dat wel kunnen en deze technieken ook aanleren aan de personen die dit willen.

Lately i see a lot of messages through Social media and in conversations about Bonsai in which much expensive wortd are being used, certain techniques and species are recommended that makes your life more difficult. Messages about if you work with this specie en can make a Bonsai out of it that your are the man. Now if you are a pro you need to know and explain these techniques to the people who would want it.

Maar we mogen niet vergeten dat 80% van de Bonsai wereld dit beoefent als een hobby en buiten bonsai een beroep heeft. Op vandaag de dag leven we in een wereld waarop drukte en stress  niet onvermijdelijk zijn. Wat je dan wil is even thuis komen en genieten van je Bonsai, even tot rust komen of een gezellige workshop volgen met mensen die dezelfde passie delen.

But we can’t forget that 80% of the Bonsai world practices Bonsai as a hobby and has a job aswel. Today we live in a world were stress and fuss are not inevitable. Cause when you come home from work you would like to enjoy Bonsai, come to peace or have a workshop with people who share the same passion.

Hiervoor is mij van het perspectief van Manuel Germade altijd bij gebleven om het leven simpel te houden, ook als het op Bonsai aan komt. In zijn woorden vermeld SIMPLIFY!

I have always remembered this of the perspective of Manuel Germade, to keep life simple, also when we talk about Bonsai. In his words SIMPLIFY!

Deze woorden hebben mijn kennis en kunde in de Bonsai wereld geholpen en mijn leven makkelijker gemaakt, ook wat betreft mijn privé collectie. Nu is dit voor iedereen persoonlijk. En hier wil ik enkele tips geven voor de startende en gevorderde bonsai hobby-ist:

 • Een Bonsai wil je goed kunnen onderhouden en hier moet je ook de tijd voor hebben. Vandaar dat ik cursisten vaak aanraad om 10-25 bomen in je collectie te hebben en geen 100 a 200 dit om alles makkelijker te onderhouden en je bomen op een goed niveau te kunnen brengen van welk uitgangsmateriaal je ook begint. Neem het aantal bomen in je collectie dat past bij je levenssituatie.
 • Waarom moeilijk uitgangsmateriaal gebruiken als makkelijk ook kan en sneller of mooier resultaat op levert? Probeer te werken met soorten die je goed liggen en eventueel inheems zijn of makkelijk in onze landen gedijen.
 • Pas je grondmengsel aan aan je levenssituatie. Ben je op pensioen en heb je voldoende tijd zorg dat je substraat voldoende draineert. Heb je een fulltime job en kan je pas laat op de avond water geven, zorg voor een substraat dat iets langer vochtig blijft.
 • Koop een boom die je een bepaald gevoel of voorliefde geeft. Koop niet om te kopen, deze zal je vervolgens snel beu geraken. Dit bezorgt jou, maar ook de boom, alleen maar stress. Vergeet niet, we werken nog altijd met levend materiaal.
 • Neem lessen of ga bij een club om de juiste technieken te leren of je te laten begeleiden, er wordt ook makkelijker gewerkt aan een boom als je in groep bent.

 

Dit kies je natuurlijk voor je eigen en zijn enige tips die ik je kan geven.

These words helped my knowledge and skill in the Bonsai world and made my life easier, also in terms of my private collection. Now this is personally for everyone. And i would like to give some pointers for the starting and advanced hobby-ist:

 • You want to be able to maintain a Bonsai and should have the time for it. Thats why i always give my students the advice to have a collection of 10-25 trees and not 100 or 200, this to maintain every tree in the correct way and bring them to a better level from what kind of material you are working with. Take the number of trees that fits your life situation.
 • Why use difficult starting material when easy is also possible and will give you a better and faster result? Try to work with species that suit you well and are native, species that thrive more easily in our countries.
 • Adjust your soil mixture to you life situation. If you are retired and you would have enough time you can use a soil mixture that drains very well. If you have a full time job and you only have time to give water late in the evening use a mix retains water better.
 • Buy a tree that will give you a certain feeling or love. Don’t buy just to buy, you will get fed up with this tree. And this will only give you, but also your tree more stress. Don’t forget, we work with living material.
 • Take classes or go to a club to learn the right techniques or to be guided, you also work easier on a tree when your in a group.

These things you also need to chose for yourself.

Een voorbeeld uit mijn eigen leven is dat toen ik nog een student was had ik vrij veel tijd om aan mijn eigen collectie te werken. Een boom in mijn collectie die uit deze tijd dateert is mijn Juniperus sabina thurifera. Deze boom opgebouwd vanuit een yamadori met mannelijke bloemen die na een aantal jaren in opbouw op de trophy mocht komen te staan.

An example from my own life when I was a student i had a lot of free time to work on my own collection. A tree in my colection that dates from this time is my Juniper sabina thurifera. this tree was built from yamadori with male flowers that after some years of building had the opportunity to be selected for the trophy.

De boom bij aankoop in 2007

The tree as pruchased in 2007

De boom in 2013 in een 300 jaar oude chiness antieke chinbunkyou pot.

The tree in 2013 in a 300 year old chinese antique chinbunkyou pot.

Deze boom had altijd veel last van mannelijke bloemen en minder mooi loof, nu natuurlijk destijds had ik de tijd om hier aan te werken om de boom op zijn top te zetten. Na de trophy kwam deze boom overvol bloemen te staan waardoor de boom zwakker werd. Omdat ik qua Bonsai werk, lessen en mijn dagdagelijkse job weinig tijd had werd ik dit beu. De boom in een grotere pot gezet om enkele jaren te laten herkomen.

Daarna kwam de school met Manuel bij Yama Bonsai Studio. Waarna we deden wat als eerste op het lijstje stond, deze boom terug naar zijn oude glorie brengen door middel van het ons makkelijker te maken. De boom te enten met itoigawa.

This tree always had a lot of problems with male flowers and less beautifull foliage, now at that time I had more time to work on this and make the tree at its top. After the trophy this tree was overflowing with flowers which made the tree weaker. Because i work with Bonsai, give classes and had a daily job, so not much time i got fed up with this. So I had put the tree in a bigger pot to come back and grow for a few years.

After that the Manuel class at yama Bonsai Studio came. And the first thing on the list was to graft this tree with itoigawa and bring it back to former glory and to make my life a little easier.

Hier ent Manuel itoigawa op de sabina thurifera in 2017

Here Manuel is grafting itoigawa on the sabina thurifera in 2017

1 jaar en 7 maanden geleden

one year and 7 months ago

De boom in 2019 na de eerste vormgeving.

The tree in 2019 after the first shaping

De boom enkele maanden geleden. Al het oude en originele loof is nu verwijderd.

The tree a few months ago. all the old and original foliage is removed.

Door deze te enten hebben we gezien dat de sabina als boom sterker werd. Als ook de eigenschappen mee kreeg zoals de bast en dikkere levenslijnen.

Er is een reden waarom in Japan itoigawa veelal gebruikt word om te enten bij moeilijkere jeneverbes soorten en de waarde van deze bomen stijgen.

 

By grafting this we have seen that the sabina got stronger and got the same characteristics as itoigawa like the bark and bigger life veins etc..

There is a reason why itoigawa is used a lot in Japan on more difficult juniper species and the value is raising.

 

 

 

Volgende blog it’s simple as that PART 2 waar we het gaan hebben over het vereenvoudigen door de basics in acht te nemen….

Next blog it’s simple as that PART 2, were we will talk about simplifying by observing the basics…

 

 

Share our post:

Productcategorieën

0
YOUR CART
 • No products in the cart.