loader image

Sakufu entry Akamatsu

by | apr 11, 2013 | Yama Bonsai | 0 comments

In een van de beginnende weken tijdens mijn studie bij Shunka-en mocht ik aan deze rode den werken. Op het eerste zicht lijkt deze boom niet zo super interessant, een flauwe beweging, omgekeerde tapsheid.
In one of my starting weeks during my study at Shunka-en i had the opportunity to work on this Japanese Red pine.
At first sight the tree doesn’t look that interesting, the movement is not very special, there is some reverse taper,…

Hoe kon ik deze boom naar een beter niveau tillen? Het kantelen naar rechts gaf de boom een betere soepelere en minder saaie beweging. Het enigste probleem was nu nog de omgekeerde tapsheid, dit werd opgelost door bast weg te halen en een deel extra shari weg te halen. Er kon niet teveel weggehaald worden voor de gezondheid van de boom, dit zal in de toekomst gebeuren. Wat ook nog hielp om dit minder te benadrukken was loof ervoor plaatsen. De eerste tak werd meer naar voor en naar boven gevormd voor het creëren van ruimte tussen de eerste tak en stam. Kijk ook uit bij het stileren van een eerste tak dat deze uit 1 lijn bestaat.

Een paar maanden erna kreeg ik het leuke nieuws te horen dat Shunka-en mee zou doen met 18 bomen in totaal aan de Sakufu en Taikan-ten. Tot enkele minuten later ik leuker nieuws kreeg dat ik met mijn gevormde rode den mocht meedoen onder mijn naam aan de professionele bonsai tentoonstelling Sakufu-ten bij de Deshi categorie.

Dit was een van de drukste perioden, hier moesten we het dood hout en de bast oppoetsen, doodhout preserveren met jinmiddel. Naalden die naar beneden wijzen en vuil waren verwijderen, om mooie loofplateaus te maken die beneden horizontaal lopen. En grote “guywires” verplaatsen met kleinere, en overstrijken met jinmiddel voor mindere zichtbaarheid.

How could i tilt this tree to a higher level?
If the tree would be lift to the right , the flow of the movement would be better and less boring.
The only problem was to deal with the reverse taper, this was solved by take away some of the cortex and make more shari.
I couldn’t remove to much this time for the health of the tree, the rest will be removed in future.
What also helped to show less inverse taper was to pu some foliage infront of it.

The first branch came more to the front and more above to create open space between the first branch and the trunk, look out how you shape the first branch it’s important that the foliage pad excist out of one line.


A couple of months after i got the joyfull news that Shunka-en would enter the sakufu-ten and taikan ten with 18 trees in total.
A few minutes later i even got better news, that i could enter the Japanese red pine i shaped under my name at the profecional exhibition sakufu-ten at the Deshi cathegory.

Sommige bomen moesten verpot worden, zoals de rode den…Deze moest worden verpot in een mooie antique chinese pot.

Proberen de rode den uit zijn oude pot te halen met een wortelzaag.

Some trees had to be repotted, like the red pine…
This had to be repotted in a beautiful antique chinese pot.


Trying to get the pine out of the pot with a saw.

 
 
Daarna werd er gekeken of de pot mooi pastte bij de boom en dat deed hij. De boom stevig verankeren en verpotten in een mix van akadama kiryu en houtskool van bamboe. Vul elke holte met een eetstokje, en maak schoon en egaal tot een beetje onder de potrand (is beter voor water geven) met een “hoki”.
 
 
After there was watched if the pot fitted the tree and it did.
Than anchor the tree tightly to the pot and repot it in a mix of akadama kiryu and charcoal of bamboo.
Fill every hole with a chopstick and make it beautiful equal till just a little under the potedge(is better for giving water) with a “hoki”
 

 
Daarna werd er mos gezocht. Wanneer je mos zoekt is het belangrijk het mos vochtig te houden op een natte krant voor vochtigheid. Daarna kan je mos plaatsen, begin bij de basis van de boom met mos dat dunner is, gebruik ook rendiermos, Cladonia bij de basis. Dan wanneer je meer naar de potrand gaat gebruik je mos dat dikker is. Voorkom gaten en gebruik een waterspray om deze tegen het grondoppervlakte te drukken, vingers en pincet zijn makkelijkst om te gebruiken hiervoor.
 
Than we started to search moss, its important when your searching for moss to keep it moist on wet newspaper. After you can place your moss.
Start at the base of the tree with thinner moss, also use reindeer moss, Cladonia at the base.
Than when you go more to the potedge you can use moss thats bigger.
try to prevent holes and use a waterspray to press it at the surface, fingers and tweezers are easiest to use.
 
 
Daarna was het tijd om accentplanten en tafels te selecteren, en deze samen met de potten ook op te poetsen. Enkele weken voor de tentoonstelling kwamen de bomen al samen in een fotoshoot voor Kinbon magazine en het Sakufu-ten boek.
After that it was time to select the right accentplants and displaytables, and clean these together with the pots.
Couple of weeks before the exhibition the trees allready came together in a picture shoot for Kinbon magazine and the Sakufu-ten book.
 
 
Akiyama-san’s goyomatsu
 
Jin’s kuromatsu
 
My entry akamatsu

 
Peter’s akamatsu cascade
Hier heeft hij7 jaar lang aan gewerkt, prachtige boom.
 
Peter worked for 7 years on this beautiful cascade.

 
 
Ready for transport…

 
Enkele van de Deshi’s entries… Matt Reel met een prachtige Juniperus
 
Some of the Deshi’s entries…Matt Reel with a awesome Juniper.
 

 
Tyler Sherrod’s juniper

 
Some of the profecional entries…
Iura-san’s beautiful juniper

 
The awardwinner , beautiful black pine.

 
Akiyama-san met zijn deelname.Akiyama-san is een zeer groot opkomende pro, met veel kennis en kunde, ik heb ook veel van hem geleerd in Japan. Hij heeft de meest prachtige Juniperussen bij zijn thuis waar ik binnenkort ook foto’s van zal posten. Zijn vader zoekt altijd Yamadori Juniperussen en Akiyama-san werkt aan ze. Hij is ook zeer sterk in enten van Prunus, Pinus en Juniperussen, iets wat nuttig (ook zakelijk) is als je hier goed in bent in Japan.
 
Akiyama-san his entry.
Akiyama-san is a very big upcoming pro, with a lot of knowledge and experiance.
He also thought me a lot in Japan.
He has the most beautiful Junipers at his place, were i will post some pictures off soon.
His father always searches for good yamadori material and Akiyama-san work’s on them.
He is also very good at grafting Prunus, Pine and Juniper what also is a very good thing if you are good at this in japan

 
Wat ook een leuk souvenir is het certificaat dat de geselecteerde deshi’s kregen als jong bonsai artist.
A beautiful souvenir, a certificate of the trees that entered for young bonsai artist.

 
 
 
 
 
 
 

Share our post:

Productcategorieën

0
YOUR CART
  • No products in the cart.