loader image

Will Baddeley @ Yama Bonsai Studio and JU SEI KAI clubdemo

by | jan 14, 2016 | Yama Bonsai | 0 comments

Wanneer de dood hout demo’s gedaan waren bij Yama Bonsai Studio was het tijd voor Will om te werken aan een boom van een privé-klant.
Will veranderde de lelijke stomp in een mooi stuk dood hout met beweging en ouderdom.

When the workshops were finished with Will at Yama Bonsai Studio it was time for Will to do some work on a tree of a private costumer.
Will turned the ugly chunk of deadwood into a beautiful piece of deadwood with more movement and an older appearing.

progressie foto’s…

Progression pictures…

 

 
 
Hier na het freeswerk, ook hebben we het dood hout met een brander bewerkt om meer uitstraling te geven, ook preserveert dit het dode hout.
Nu moet tijd en weerelementen het werk doen, voordat we de verdere acties ondernemen.
 
Here the deadwood after carving, we burned the deadwood to give it a more natural appeal, also by doing this you preserve the deadwood.
For now time and nature needs to do the work before we decide to do more actions.
 
 

 
WILL BADDELEY JU SEI KAI DEMO
 
Na het werk aan deze boom was het aan Will om een demo te geven aan onze Bonsai Club Ju Sei Kai op een mooie Prunus mahaleb.
 
Deze tekst is re-blogged van onze club website van Ju Sei Kai
 
En vind je hier:
 
 
 
 

Op deze dinsdagavond hadden we de charismatische bonsaiartiest Will Baddeley te gast. Will heeft een voorliefde voor inheemse boomsoorten en heeft onlangs nog de “The Sonderpreis Award” gewonnen voor de meest natuurlijke boom op een tentoonstelling in Manchester, nl. Bonsai Europa 2015.

On this Tuesdaynight we had the charismatic Bonsaiartist Will Baddeley as guest..
Will has a love for most native tree species and recently won “the Sonderpreis Award” for most natural tree at the exhibition in Manchester, Bonsai Europa 2015.

Deze avond nam Will een kleine prunus mahaleb (Weichselboom) onder handen, een wilde kersensoort uit het Midden-Oosten en Midden- en Zuid-Europa. De plant heeft zeer hard hout en is daarom zeer geschikt voor zogenaamde “dood hout” techniek. Deze techniek beheerst Will als geen ander. Om het dood hout te creëren zoals het in de natuur voorkomt gebruikt Will elektrische gereedschappen zoals een dremel of een Makita rechte slijper waarop  dan freesjes , borsteltjes, zaagjes e.d. gezet worden voor allerhande technieken. Ook beiteltjes, tangen, staalborsteltjes worden gebruikt. Om de natuur zo goed mogelijk te imiteren hebben we diezelfde natuur ook nodig.

This night Will worked on a little Prunus mahaleb (Weichseltree), a wild cherry specie that comes from Middle-East, Middle and South of Europe. This tree is a specie with hard wood and that’s why this specie is suitable to have deadwood.
Will masters a technique to create natural deadwood by carving above anyone.
For these techniques Will uses tools like a dremel or a Makita with brushes, carvingtools, saws,etc…
Also regular chisels, pliers and steelbrushes are used.
because we want to imitate a natural image we also need that same nature to create it.

Will bewerkt dood hout partijen op dergelijke manieren zodat de tussenkomst van moeder natuur nodig is, weersinvloeden is een hele belangrijke pijler om het ideale te benaderen. Dus ook hier is tijd uw beste vriend, men kan geen topresultaat verwachten na enkel de menselijke inbreng.
Eerst begint Will met het vrijmaken van de wortelvoet om zo de best mogelijke voorkant uit te kiezen. Nadat deze is vastgelegd wordt er gekeken of er al takken kunnen verwijdert worden, bij twijfel blijven ze nog even aan de boom. Vervolgens gaat Will aan de slag met zijn tools. Bij het vormgeven van het dode hout is het erg belangrijk dat je met de flow meegaat, de natuurlijke richting van de boom. Men moet ook altijd(of toch veel) bewerken met de richting van de vezels van het hout mee, nooit haaks erop. Dode stompen worden uitgehold, holtes worden bewerkt. Het spelen met lichtinval in holtes is ook een heel belangrijke techniek die men onder de knie moet krijgen. Hiermee kan men diepte creëren in de boom en indien juist toegepast kan je echt mooie dood hout partijen creëren. Na het stof happen begint Will de boom in draad te zetten. Wat veel mensen (nog) niet weten is dat Will de kunst van het vormen ook zeer goed in de vingers heeft zitten. Vooral van inheemse soorten heb ik al sterke styleringen mogen meemaken van hem die mij van mijn sokken bliezen. Er hoeft bij deze boom niet veel bedraad te worden en dat is dan ook in een mum van tijd gebeurt. Het eindresultaat vind je hieronder!

Will creates deadwood in certain ways that tools and nature intervene together.
Weather influences are very important to create the ideal, so here is time your friend.
You can’t gain top result with only human interference.
First Will starts by searching for the nebari and the best front for this tree, after he did this he looks if any branches can be removed, by any doubt they will stay and go away at a later point.
Thereafter he starts to use his tools, it’s very important to go with the flow of the grain.
Dead branches get hollowed out, hollow areas are adjusted.
Playing with light exposure in hollow areas is also an important technique that one has to master, you can create depth in the deadwood, and with the right technique you create beautiful deadwood.
After biting the dust, Will starts to wire the tree.
What many people don’t know(yet) is that he also masters the art of shaping in his fingers.Especially native species I have seen him styling trees very strong that blew me from my socks .
There was not much wiring to do on this tree, so it happened in a short time, the end result you can find down here.

Voor de rest wil ik nog enkele tips meegeven:

  • Gebruik een veiligheidsbril en zet een mondmasker op tegen het stof.
  • Bij gebruik van powertools, altijd de machine stevig met twee handen gebruiken. Scherp snijgereedschap heeft de neiging om te happen in het hout en kan zomaar uw creatie om zeep helpen.
  • Bij twijfel, vraag meningen van anderen, want weg = weg!
  • Zorg dat u het stof kan wegblazen van uw project. Er zijn er die perslucht in een spuitbus gebruiken maar wat ik persoonlijk een gouden tip vind is het gebruik van een stuk aquariumslang van 30 cm lang, waarmee je het stof vanaf een afstandje kan wegblazen. Het voordeel hiervan is dat je niet alles in uw eigen gezicht blaast. Probeer het maar!

For the rest I want to give some pointers:

  • The use of safety glasses and a mouthmask are important against the dust etc
  • When you use a powertool, always use 2 hands, very sharp carvingtools has the tendency to bite in the wood and can ruin your creation.
  • by doubt, ask the opinion of other cause gone = gone
  • Make sure you can blow the dust out of your project. There are those who use compressed air in a can, but what I personally find very useful tip is to use a piece of aquarium hose 30 cm long, which you can blow the dust from a distance. The advantage is that you do not blow all in your face. Try it!

 

 
 
club11 1
Hier bespreekt Will welke voorkant hij gaat nemen en waarom.
 
Will discusses which front he is going to use and why.
 
club11 2
Dood hout technieken met de dremel.
 
Deadwood techniques with the dremel.
 
club11 3
Ontspannen sfeertje, waar al eens gelachen kan worden.
 
A relaxed atmosphere, were we can laugh once and a while
 
club11 4
 
 
club11 5
Uithollen van een holte met de dremel.
 
Hollowing out with a dremel.
 
club11 6
De ruwe verfijning.
 
The rough refinement.
 
club11 7
De knobbeltang komt ook hier van pas.
 
Also the knobcutter is used.
 
club11 9
Zo te zien beantwoordt Will hier iemand zijn vraag.
 
Looks like Will is answering someone his question.
 
club11 8
De boom wordt in draad gezet.
 
The tree is getting wired.
 
club11 10
Detail van het dode hout. Hier nog vrijwel onbewerkt.
 
Detail of the deadwood,almost untreated
 
club11 11
De stylering van de Prunus mahaleb.
 
 
Styling of the Prunus mahaleb
 
club11 12
Hier krijgen we een onderrichting m.b.v. het www.
 
Eduction using the www.
 
club11 13
De laatste(voorlopige) details worden aangebracht. Let op de flow van de boom
en hoe het dode hout dit complementeerd.
 
The last (provisional) details , look at the flow of the tree and how the deadwood compliments this.
 
club11 14
Het resultaat!
 
The result!
 
 
 
Voor diegene die wat meer willen weten over Will Baddeley, raad ik aan om zijn persoonlijke blog te bezoeken.
Lijkt het u wat om te kunnen leren van deze man? Heeft u een boom staan waar plaats is voor een dood hout partij? Dat kan, neem contact op met Yannick Kiggen van Yama Bonsai. Deze laatste organiseert jaarlijks enkele workshops met Will Baddeley. Er op tijd bij zijn is de boodschap, bij bekendmaking vliegen de vrije plaatsen als zoete broodjes over de toonbank.
Hou zijn blog in het oog en blijf op de hoogte van de workshops die hij organiseert.
 
 
Zo, dat was ie dan. Ik wil mijn goede vriend Will bedanken voor zijn goede zorgen voor ons clubke. Graag, heel graag sluit ik af met volgende woorden:
 
 
I am Will Baddeley!!!
 
 
For those who want to know more about Will Baddeley, I recommend to visit his personal blog.

http://wildwoodbonsai.blogspot.be/

Seems you want to learn from this man? If you have a tree where there is room for a lot of dead wood? That’s possible, contact Yannick Kiggen Yama Bonsai. The latter organizes several workshops with Will Baddeley. Being there on time is essence.

 
Keep an eye on his blog and stay informed of the workshops he organizes.

http://yamabonsai.blogspot.be/

So that  was it then. I want to thank my good friend Will for taking such good care of our  club

, with these words I conclude:

I am Will Baddeley !!!

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Share our post:

Productcategorieën

0
YOUR CART
  • No products in the cart.