loader image

Yama Bonsai (J)inspire app – New features

by | jun 23, 2021 | Yama Bonsai | 0 comments

Na minder dan 3 weken hebben we al meer dan 180+ gebruikers voor onze app Yama Bonsai (J)inspire.

Omdat we zoveel mogelijk willen verbeteren, hebben we enkele nieuwe toepassingen toegevoegd die we in deze post gaan bespreken.

After less than 3 week we already have more than 180+ active users for our Yama Bonsai (J)inspire app.

Because we want to improve as many as possible, we added some new features that we can dicuss in this post.

Enkele nieuwe buttons ( omcirkeld) zijn:   

 1. Links in de hoek : weersvoorspelling
 2. Rechts in de hoek: alfabetische volgorde
 3. uiterst rechts in de hoek: een Deel knop om meerdere bomen ineens met je vrienden te delen.
 4. Bij elke boom: Als je je boom hebt verkocht kan je deze hele progressie delen met de aankoper.

A few new buttons ( surrounded in green) are:

 1. Left in the corner: weatherforecast
 2. Right in the corner: Ordered alphabetically
 3. far in the right corner: a share button to share mutiple trees with your friends.
 4. At every tree: If you sold your trees you can press this button to share the complete development with the friend who purchased it.
  Ook hebben we een commentaar button toegevoegd, zo dat je met je vrienden over je bomen kan discussiëren.

We also added a comment section so you can discuss your trees with your Bonsai friends.

Voor App gebruikers die gebruik maken van de teacher functie, zie je dat bij elke taak je teacher een instructie heeft achter gelaten met tekst, foto of een filmpje over wat en hoe je het moet doen.

For App users who make use of the teacher function, with every task you can see that the teacher has added an instruction with text, a picture or a movie of what you need to do.

 

In elke taak kan je nu meerdere foto’s toevoegen en filmpjes.

In every task you can add mutiple pictures and movies.

Will je meerdere bomen delen met je vrienden, dit kan door de share button helemaal rechts, klik hier op, selecteer elke boom die je wil delen en druk op Share.

Would you like to share mutiple trees with your friends, this you can do with the share button on the right, click on this, select all the trees you would like to share and press Share.

 

Mocht je vragen hebben, Stuur ons een mail via yannick.kiggen@yama-bonsai.be

If you would have any questions, send us an mail at yannick.kiggen@yama-bonsai.be

Share our post:

Productcategorieën

0
YOUR CART
 • No products in the cart.